Opnames

Het De la Haye Ensemble en Toccata Classics brengen het allereerste volume uit met kamermuziek van Joseph Ryelandt, van wat een reeks zal worden.

Front Tocc 0282

Voor Klassiek Centraal schreef Tim De Backer hierover:

Eigenlijk is dit een uitzonderlijk schijfje. Dat merk je al meteen aan de hoes. Includes first recordings, lezen we in de linkerbenedenhoek. En inderdaad: de opnamen van de muziek van Joseph Ryelandt zijn wellicht op één hand te tellen. Met deze cd willen zowel Toccata Classics (www.toccataclassics.com) als het De la Haye Ensemble (www.delahaye-ensemble.be) daar verandering in brengen. Het Londense label aims to bring […] neglected treasure to the public waiting for the chance to hear it, en plant meteen een reeks uitgaven over deze vergeten Brugse componist. […]

De drie sonates op dit album zijn stuk voor stuk een ontdekking waard, ook al hebben ze hun historische deugdelijkheid tijdens de voorbije eeuw maar ternauwernood kunnen bewijzen. Vooral de ingenieuze vijfde vioolsonate laat een meeslepende en robuuste indruk na. De openingsmaten, door Meuris met veel aplomb tot resoneren gebracht, grijpen je meteen bij het nekvel. Cammaerts intrede moet in vigoureus engagement beslist niet onderdoen. […]

Het zwaartepunt [van de tweede cellosonate] ligt hoe dan ook in een boeiend middendeel, dat door de tempovariaties een appel doet aan de alertheid van beide tenoren. Samen met zijn kompaan slaagt Meuris erin om de verschillende karakters van deze beweging met veel overtuiging tot klinken te brengen: bovenal plechtig, maar ook opzwepend en zelfs even berouwvol. De Vos intoneert te allen tijde gevat, zonder in overbodige opsmuk te vervallen, en laat zijn cello prachtig zingen en lamenteren.

Componist Frits Celis hierover:

De door het De la Haye ensemble verwezenlijkte cd-opname met werk van Joseph Ryelandt heb ik heel aandachtig en geboeid beluisterd. Elk van die komposities is een dergelijke waardering beslist waard: het geldt telkens weer partituren die getuigen van een uitgesproken zin voor fijnzinnige expressie. Bovendien gaat het steeds om hecht opgebouwde, met klassieke inslag voorkomende romantiek; in die optiek is zijn oeuvre enigszins verwant aan dat van Johannes Brahms. Meteen is dat ook een van de redenen waarom ik destijds op mijn beurt onder meer zijn opera Cecilia en zijn vijfde Symfonie zo graag gedirigeerd heb. Het De la Haye Ensemble vertolkt de gepresenteerde werken immer met gedreven bezieling, verfijnde frasering en voornaam klinkend lyrisme. Het feit die zo bitter weinig uitgevoerde komposities een nieuwe kans gegeven te hebben betekent een echte pioniersdaad!

 

Joseph Ryelandt: Cellosonate Nr. 2 op. 66, 1917, deel 1 en 2

Foto CD

In 2007 verscheen de opname met Nocturnes, Préludes en Pensées Musicales van Joseph Ryelandt, door pianist Bart Meuris. Uit de titels alleen al blijkt dat de componist behoorde tot de Vlaamse Franstalige burgerij, die heel wat voortreffelijke auteurs heeft voortgebracht: Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach en Emile Verhaeren. Ryelandt toont zich in de vertolking van Meuris een componist van grote klasse die bezonnen, haast mystieke muziek schrijft en onophoudelijk de grenzen aftast van zijn melodieuze materiaal. Het levert ons intimistisch pianowerk op van Europees gehalte, van een veelzijdige harmonie en gratie, immer wisselend, nimmer vervelend. Ryelandts werk bloeit echt open in deze vertolking. (Jo Cornille)

Joseph Ryelandt: 4ème Nocturne pour piano op. 93, 1929

Contact:

Indien u belang stelt in deze opnames, stuur een mail met naam en adres naar meuris.b@skynet.be.

De prijs bedraagt 14€ + verzendingskosten.