Projecten

Aandacht voor muzikaal waardevol erfgoed

Bewust worden van je erfgoed en de tradities uit je omgeving laten toe dat je de muzikale canon in een andere context ziet.

Erfgoed is van levensbelang voor onze soort, want het collectieve geheugen dat in ons erfgoed is gematerialiseerd vormt het geheim van het succes van de mensheid. Zonder ons geheugen vallen we terug in dierlijk gescharrel door het struweel van onze planeet, met lichaamskracht en voortplantingsdrift als enige wapenen tegen annihilatie. Cultuur is interactie met erfgoed. De manier waarop wij een plek voor onszelf bedenken in een appendix op de oude verhalen, bepaalt onze identiteit en ons zelfbeeld. […] Tekstfragment van Ilja Leonard Pfeijffer. https://www.vlaanderen.be/publicaties/erfgoed-is

Het De la Haye Ensemble ligt mee aan de basis van de hernieuwde aandacht voor het oeuvre van de Brugse componist Joseph Ryelandt (1870-1965) en maakte opnames van zijn werken.

Het De la Haye Ensemble realiseerde de opname ‘Joseph Ryelandt. Chamber Music for Piano and Strings. Volume One: the War Years, 1914-18’. Tocc 0282. Toccata Classics, Londen. In 2020 werkte het De la Haye Ensemble mee aan het Ryelandtfestival te Brugge, een initiatief van Dr. David Vergauwen, musicoloog en historicus. Hij schreef een omvangrijke en gewaardeerde biografie over Joseph Ryelandt. Uitgeverij ASP nv, Brugge 2020. Pianist Bart Meuris maakte een opname van de klavierwerken ‘Nocturnes, Préludes en Pensées Musicales’ van Joseph Ryelandt voor Laningran, 2007. Hij schreef hierover ook een essay: Joseph Ryelandts Nocturnes en Préludes voor piano. https://www.yumpu.com/nl/document/view/20378940/hogeschool-voor-wetenschap-kunst-bart-meuris

Ander componisten die de interesse en onderzoek van het De la Haye Ensemble wekken zijn componisten uit het fin-de-siècle en het interbellum. Daarnaast verdient de Gentse componist Norbert Rosseau onze aandacht.

Creaties en samenwerkingen met hedendaagse componisten

Het De la Haye Ensemble gaat op zoek naar samenwerkingen met componisten van vandaag. We werkten samen met vooraanstaande hedendaagse componisten zoals Martin Valcke, Hannes Taljaard, Wim Henderickx, Pieter Schuermans en Luc Van Hove. De contacten, gesprekken en steun van hedendaagse componisten stimuleerde het De la Haye Ensemble ook om tijd en zorg te besteden aan creaties.

Luc Van Hove schreef recent een pianotrio (18′) voor het De la Haye Ensemble. Het werd een vijfdelig werk dat we willen creëren vanaf 2022.

Confrontaties

Ontmoetingen tussen meesterwerken en verrassende ontdekkingen. Het repertoire waarvoor we ons inzetten vind je terug onder programma’s waar we het in een context plaatsen.